Netwerk christelijke hulpverlening in Noord Holland(06) 4436 9906info@houseoflifenh.nlLinkedIn
Logo Netwerk House of LIFE

De website waar jeugdhulpverlening, kerken en opvoeders elkaar vinden!

Jezus zegt tegen ons: „Bid! En je zult ontvangen wat je bidt.”

Dat is een geweldige belofte van Jezus. Als wij iets aan de Vader vragen in de naam van Jezus, ZAL Hij het ons geven! Daarom is gebed is DE motor van House of LIFE netwerk.

Voor wie is deze oproep tot gebed?

Voor een ieder die een hart heeft voor jeugd. Ouders, verzorgers, jeugdhulpverleners, gebedswerkers, kinder- en tienerleiders kerken, opa’s en oma’s, etc.

Gebed

Waarom bidden?

Laten we met elkaar op de bres staan voor onze kinderen van Noord Holland. Het is genoeg geweest met alle verleidingen die de wereld op hun pad brengt. Het is genoeg geweest met pesten, verdrukking, onzekerheid, verslavingen, etc. Gevolgen van echtscheiding of psychische problemen. Kinderen hebben het ingrijpen van God nodig! En dat begint bij ons gebed.

Job was iemand die het belang begreep van dagelijks bidden voor je kinderen. Hij stond ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen. (Job 1:5) Toen God satan wees op de rechtvaardigheid van Job, verwees satan naar de haag die God om Job en zijn gezin had gevormd (vers 8-10), waarmee hij bedoelde dat Job vast niet zo rechtvaardig zou zijn zonder Gods bescherming. Misschien geld ook wel het tegenovergestelde: de haag van bescherming was juist het gevolg van Jobs godsvruchtige leven en zijn bereidheid om dagelijks voor zijn kinderen te bidden. We zien in dit verhaal dat satan uit is op het vernietigen van levens en dan vooral de jonge levens. Want wie jong is heeft een toekomst voor zich.

Jezus heeft een hart voor de jeugd. Hij ziet hun kwetsbaarheid, hun openheid, hun verlangen om te onderzoeken en te leren.

Hij geniet van hun puurheid. Als jij een hart hebt voor jeugd, dan loopt je hart synchroon met die van Jezus. Je zult dit merken als je bidt voor de jeugd. Je proeft dan Zijn bewogenheid, Zijn liefde en ook Zijn verdriet voor hen. Soms kan je als ouders radeloos zijn als je tiener opstandig is. Maar door gebed ga je (opnieuw) door Gods ogen naar het kind kijken. Als hulpverlener weet je soms niet meer hoe verder te moeten met een kind. Maar door gebed kom je ineens op frisse, nieuwe ideeën en maak je doorbraken mee. Het kan zijn dat het tienerwerk niet lekker loopt in je kerk. Eigenlijk ben je moe om elke keer weer een jeugdavond voor te bereiden, terwijl het merendeel van de tieners de hele avond door je heen praten. Ga bidden! Ga staan in de belofte die Jezus jou geeft: “Bid! En je zult ontvangen wat je bidt!”

Wij van House of LIFE dagen je uit om je aan te sluiten bij dit gebedsplatform. Je gaat wonderen meemaken!